Privacy voorwaarden | Precious Beauty Care

Privacy voorwaarden

Vragen, zorgen of opmerkingen? Vertel het ons. Wij luisteren.

E-Mail: info@preciousbeautycare.nl
Telefoon: +31 (0)40-3685600 
Maandag t/m vrijdag – 9.00 tot 17.00 uur

Privacy voorwaarden

De privacy voorwaarden van Precious Beauty Care BV, gevestigd te Geldrop, Bogardeind 25, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75190303, telefoonnummer: 040-3685600, website: www.preciousbeautycare.nl.

Precious Beauty Care BV, gevestigd aan Bogardeind 25 5664 EA Geldrop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid.

De website van Precious Beauty Care heeft als webadres: https://www.preciousbeautycare.nl. Precious Beauty Care is een geregistreerde handelsnaam.

Het bedrijfsadres Bogardeind, 5664 EA te Geldrop is tevens het postadres en ons telefoonnummer is: +31403685600.

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven is 75190303 en het BTW-nummer is NL860177385.B01.

Precious Beauty Care BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Wij zullen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt uitsluitend gebruiken voor een goede bedrijfsvoering en klantenbeheer, zoals het verwerken van bestellingen of het toesturen van commerciële aanbiedingen. Wij zullen al uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen. Wij zullen voor het overige uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Precious Beauty Care zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestellingen.

Op de site van Precious Beauty Care treft u een aantal links aan naar andere websites. Precious Beauty Care draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites en voor het Privacy beleid van de desbetreffende bedrijven of instellingen. Dit kunnen ook bedrijven of instellingen zijn die de Precious Beauty Care producten verkopen.

Ine Brummelhuis is de Functionaris Gegevensbescherming van Precious Beauty Care en zij is te bereiken via ine@preciousbeautycare.nl

Precious Beauty Care verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Bankrekeningnummer

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Precious Beauty Care verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw bestelling en betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over aanbiedingen en wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Precious Beauty Care analyseert uw gedrag op de website met cookies, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– U kunt bij Precious Beauty Care een verzoek tot verbetering, wijziging of aanvulling van uw persoonsgegevens indienen, door een E-mail te sturen naar info@preciousbeautycare.nl.

Precious Beauty Care neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen (zonder dat daar een mens tussen zit) besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Precious Beauty Care bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren als maximale bewaartermijn 5 jaar voor de persoonsgegevens na een laatste contactmoment. De reden hiervoor is om u in de toekomst een (eventuele) optimale service te kunnen bieden.

Precious Beauty Care deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht hebben eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als Precious Beauty Care. Precious Beauty Care blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Precious Beauty Care uw persoonsgegevens niet aan andere derden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Precious Beauty Care en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@preciousbeautycare.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Precious Beauty Care wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Precious Beauty Care neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@preciousbeautycare.nl.

Scroll naar boven